начало зали Център за професионално обучение карта на местоположението на ТО на НТС проведени мероприятия
ТО на НТС Кърджали

Със създаването на първото научно-техническо дружество (НТД) в ДПП „Тютюнева промишленост” през 1952 г. е поставено началото на обединяването на научно-техническата интелигенция в гр. Кърджали.

Териториалната организация на НТС е правоприемник на Научно-техническия съюз, който претърпява редица трансформации до 1993 г., когато се регистрира като сдружение с нестопанска цел.

В ТО на НТС членуват 20 колективни и над 900 индивидуални членове, обединени в 45 НТД. На отраслов принцип към Организацията са изградени шест Регионални научно-технически съюзи по: минно дело, геология и металургия; машиностроене; селско стопанство и преработвателна промишленост; лесовъдство и мебелно производство; икономика; строителство и водно дело.

КУРСОВЕ

Свалете брошурата  

Контакти: 0889 301 488, 0889 895 210
Набира желаещи за провеждане на курсове по следните лицензирани професии и специалности:
Auto CAD – 2 D

Оператор на компютърОгняр
ЗаварчикСтругар
ШлосерЕлектромонтьор
Сервитьор – барманШивач
СтроителСтроител – монтажник: метални конструкции дограма и стъклопоставяне

Лицензия № 200912733

OБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

английскитурски
немскигръцки
френскируски

на цени от 150 до 300 лв., в зависимост от броя на участниците и нивото на курса.

Успешно завършилите обучението получават Сертификат или Удостоверение за професионално обучение.


Мероприятия

ТО на НТС Кърджали

Център за професионално обучение

Организира и провежда научни и научно–практически конференции, семинари, дискусии по актуални теми и проблеми на развитието на науката, техниката, производството, икономиката, селското стопанство, и др.

Осигурява специализирана и актуална информация за български и световни научно – технически постижения от различни области, с цел трансфер на знания и технологии от науката към производството.

Осъществява дейност за придобиване, повишаване и валидиране на знанията и професионалната квалификация, чрез провеждане на курсове и обучение.

История на НТС Кърджали ТО на НТС Кърджали Местоположение на ТО на НТС Кърджали

40 години Дом на техниката - Кърджали

Дом на техниката разполага и предоставя под наем четири учебни и една зрителна зали, подходящи за провеждане на обучение, делови и културно–информационни мероприятия.

Местоположение и контакти